Behov for å justere profilen

Rammene våre er fleksible slik at vi kan justere og eventuelt bytte profilbiter. Ved enkelte ytre påvirkninger kan profilene derfor forskyve seg litt. Om dette har skjedd deg og du ikke lenger har en rett linje på de horisontale profilene kan du gjøre følgende:

Bruk baksiden av en litt stor skrutrekker – hold den tett inn til den vertikale profilen og dunk lett på profilen du skal justere. Dersom klipset som holder profilene sammen er skadet eller løst; vennligst kontakt oss og vi kommer med nye klips og setter profilene sammen igjen.