Deler til sprosser

PLUGGER OG HENGSLER

Festemidler til sprosser

Deler til sprosser kan kjøpes direkte av din lokale forhandler, eller gjennom Vimax sentralt.

Plugger til sprosser.

To-delt hengsel til sprosser.

Brakett og popnagel til sprosser. Disse fester vi i bunnglasslisten om det er brede sprosser og/eller om det er bred midtstolpe på dem.

Tre-delt hengsel til sprosser.

Hannklips til klipsesprosser. Finnes i 15 eller 22,5 grader.

Hunnklips til klipsesprosser, denne delen står i selve sprosseprofilen.

Klips med fjæring. Til klipsesprosser.

Klips uten fjæring. Til å feste klipsesprosser i bunn.

Bunnpropp til klipsesprosser. Der man har hull i bunnglasslista for å feste klipsesprosser.

Vimax åpner for å gjøre det enklere å ta av sprossene når du skal vaske vinduer.