Norges mest komplette sprosseleverandør!

Deler til sprosser

PLUGGER OG HENGSLER

Festemidler til sprosser
Deler til sprosser kan kjøpes direkte av din lokale forhandler, eller gjennom Vimax sentralt.

Plugger til sprosser.

To-delt hengsel til sprosser.

Brakett og popnagel til sprosser. Disse fester vi i bunnglasslisten om det er brede sprosser og/eller om det er bred midtstolpe på dem.

Tre-delt hengsel til sprosser.

Hannklips til klipsesprosser. Finnes i 15 eller 22,5 grader.

Hunnklips til klipsesprosser, denne delen står i selve sprosseprofilen.

Klips med fjæring. Til klipsesprosser.

Klips uten fjæring. Til å feste klipsesprosser i bunn.

Bunnpropp til klipsesprosser. Der man har hull i bunnglasslista for å feste klipsesprosser.

Vimax åpner for å gjøre det enklere å ta av sprossene når du skal vaske vinduer.