Maling av skodder

Har du kjøpt naturell skodder SKAL disse behandles. Vi anbefaler IKKE at du behandler våre ferdig malte skodder.

 1. Ikke eksponer skoddene for direkte sollys før, imens eller umiddelbart etter maling.
  For det beste resultatet skal skoddene være mellom 15-30°
 2. Vask skoddene med et vaskemiddel for vinyl, eller rødsprit el.l.. Skyll nøye av. La de tørke i minst en time.
 3. Bruk en vann- eller oljebasert grunning til vinyl. Spør hos fargehandler.
 4. Legg på 2 strøk med anbefalt maling (spør fargehandler), og følg bruksanvisningen for hvor lang tid du må vente mellom strøkene.
  For det beste resultatet, bruk en maling med god kantdekke.
 5. La skoddene tørke i 4 dager før montering. Spesielt hvis skoddene blir utsatt for direkte sollys og/eller høye temperaturer.

Vask av skodder

Stort sett så holder det å vaske skoddene med en vanlig hageslange.
Hvis ikke det får jobben gjort, anbefaler vi følgende

 1. Bruk en myk børste sammen med en hageslange, og vask skoddene dine.
 2. Hvis de er veldig skitne, kan du feks bruke husvask – eller et spesial vaskemiddel for vinyl.
  Husk – bruker du husvask – må det ikke tørke. Du må spyle skoddene først med hageslangen, vask de så med husvask – før du spyler nøye av de igjen.