Med skruer:
Se YouTube video for veiledning her.

 1. Legg skodden med utsiden opp på en ren, flat overflate.
 2. Mål 5 cm fra toppen av skodden og merk et punkt mist på listen. Gjør dette i alle hjørner.
  Om du skal ha feks 6 skruer, må du i tillegg markere midten på hver side.
 3. Bor et 6mm hull gjennom hvert av merkene.
 4. Hold skodden der den skal være, inntil vinduet. Bruk en passende markør, og merk veggen igjennom hullene på skodden.
 5. Fjern skodden, og bor et 6mm hull gjennom bordkledningen. Ikke bor gjennom veggen!
 6. Hvis veggen er i tre:
  Bor et 3mm hull, ca 4 cm inn i veggen.Hvis veggen er i mur:
  o! Da trenger du i tillegg muranker, disse medfølger ikke. Typen muranker du bruker bestemmer diameteren på hullet. Spør i butikken.
 7. Sett skodden der den skal være og fest den med skruene som medfølger.
  Vær varsom! Ikke stram skruene for mye, da ødelegger du skoddene. Skru de pent inntil
  Vi anbefaler at du bruker vanlig skrujern når du fester skruene inntil skoddene, slik har du full kontroll!
 8. Gjenta prosessen med alle skoddene.

Med plugger/skoddespiker

 1. Se YouTube video for veiledning her.
 2. Legg skodden med utsiden opp på en ren, flat overflate.
 3. Mål 5 cm fra toppen av skodden og merk et punkt mist på listen. Gjør dette i alle hjørner.
  Om du skal ha feks 6 skruer, må du i tillegg markere midten på hver side.
 4. Bor et 8mm hull gjennom hvert av merkene.
 5. Hold skodden der den skal være, inntil vinduet. Bruk en passende markør, og merk veggen igjennom hullene på skodden.
 6. Fjern skodden, og bor et 8mm hull gjennom bordkledningen. Ikke bor gjennom veggen!
 7. Hvis veggen er i tre:
  Bor et 6mm hull, ca 5 cm inn i veggen.
 8. Hvis veggen er i mur: Vi anbefaler IKKE muranker til skoddespiker!
 9. Sett skodden der den skal være, bruk hammer og forsiktig slå inn alle skoddespikerne
  halvveis.
  Slå så inn alle sammen forsiktig.
  Vær varsom! Ikke slå de for hardt inn!
 10. Gjenta prosessen med alle skoddene.