Personvern

Standardfraskrivelse for personvern fra Vimax AS.

Hovedansvarlig for behandling av personopplysninger i Vimax AS er:Vimax AS. den behandlings ansvarlige med det daglige ansvaret er Jan Ove Breivik. Formålet med denne personvern-erklæringen er å hente inn informasjoner om bedrifter og personer for bruk i nyhetsbrev, kampanjer og andre eposter fra Vimax AS med hjemmel i personopplysningsloven, helseregisterloven eller politiregisterloven. Vi vil innhente epost-adresser og telefonnummer for bruk i nyhetsbrev, kampanjer og tilbud. Opplysningene vil først og fremst bli hentet ved påmeldingsskjema via sosiale medier og hjemmesiden vår, men også ved målrettede kampanjer og direkte kontakt. Det er helt frivillig og opp til hver enkelt om man ønsker og dele informasjonen med Vimax AS. Opplysningene som blir innhentet vil ikke bli delt videre til andre. Opplysningene arkiveres automatisk og legges inn i en epostliste lagret på våre passordbeskyttede server, og slettes etter ønske. Når det gjelder rettigheter så har den registrerte rett til å kreve innsyn i opplysningene, samt endre eller kreve de fjernet ved feil/mangelfulle opplysninger. Ellers gjelder Norsk lov om personvern.

Vimax AS 985 170 649
firmapost@vimax.no
www.vimax.no
+47 95 41 29 29