Svart hannklips 22,5°

kr 12

Festemiddel til klipsesprosser der vinduene har glasslister i tre.